– Administrativní společnosti  ALUFRONT, s.r.o.

 

Naše energeticky aktivní budova je po většinu roku energeticky soběstačná a to díky
instalaci hybridní fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaické panely jsou umístěné na střeše a na
čelní východní fasádě budovy.
Snímek obrazovky 2019-01-08 v 20.16.22
Snímek obrazovky 2019-01-08 v 20.17.44

Srdcem hybridního energetického systému je technologická místnost, která je umístěna za prosklenou příčkou ve vstupní hale. Na prosklenou příčku jsou zobrazována aktuální a historická data o výrobě, spotřebě a akumulaci vyrobené energie a jejím toku.

Směrování toků energie řídí inteligentní řídící systém s definovanými prioritami.

  1. Provozní energetická spotřeba objektu
  2. Tepelné čerpadlo
  3. Akumulace akumulační nádrž, bateriové úložiště
  4. Uvolnění přebytků pro nabíjení elektromobilů

 

Při 100% využití přebytků energie elektromobily najedou na vyrobenou zelenou energii 60 tis. Km/rok.

Parametry hybridní FVE:

Bateriové úložiště

  • instalovaná kapacita trakčních olověných baterií – 160,8 KWH
  • využitelná kapacita – 80,4 KWH
  • počet cyklů při každodenním vybíjení do 50% – 2800

Instalovaný výkon výrobny

  • střecha   14,310 KWP
  • stěna       13,770 KWP
  • celkem    28,080 KWP

 

Akumulační TUV zásobník    2000 l

Spotřeba objektu ze sítě 12.000 KWH/rok

Využitelná el. Energie pro spotřebu budovy 11.323 kWh/rok

Využitelné přebytky  el. energie  pro nabíjení elektromobilů 8000 kWH/rok

Snímek obrazovky 2019-01-08 v 20.17.29
Snímek obrazovky 2019-01-08 v 20.32.28
Snímek obrazovky 2019-01-08 v 20.32.43
Snímek obrazovky 2019-01-08 v 20.32.55

 

Pro snížení energetické spotřeby byla realizována opatření:

tepelná izolace střechy, zateplení stěn, výměna oken, zateplení základů a podlah, instalace tepelného čerpadla VZDUCH-VODA, instalace akumulační nádoby 2000 l, nové rozvody ústředního topení a instalace nových otopných těles, výměna osvětlení za LED, instalace hybridní fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště, instalace inteligentního systému řízení toků energie.

loading