Zákony týkající se fotovoltaických elektráren

  • Obáváte se, že solární elektrárna a její zřízení je nad vaše síly?
  • Bojíte se složité administrativy, ve které se těžko vyznáte?

Obavy stranou, od 1.1.2016 vejde v platnost zákon Zákon č. 458/2000 Sb., který výrazně sníží administrativu pro fyzické osoby a instalace do 10 kWp.

Nebude již potřeba získat licenci, instalace FVE bude podléhat pouze oznámení Vašemu dodavateli elektrické energie.


nova zelena usporam logo

Naše firma vám pomůže i se získáním dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. (Novinky)

Zákonem č. 350/2012 Sb. § 103 odst. 1 písm. e) bod 9 je stanoven limit pro volný režim staveb pro výrobu energie na instalovaný výkon do 20kW. (Není třeba stavební povolení)

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory (Kč/dům)
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000,-
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 55 000,-
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok 70 000,-
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok 100 000,-

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických  odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Chtěli byste nezávaznou kalkulaci na míru?

Vyplňte náš online formulář a ozveme se vám s nabídkou.

loading