Jedná se o ON GRID připojení FVE k veřejné síti. Systém zajišťuje automatické řízení v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby a následně do zásobníku teplé užitkové vody (TUV). V případě, že vznikne přebytek elektřiny, pošle ji do veřejné sítě.

Pro splnění podmínek Nová zelená úsporám, podoblast podpory C.3.4, musí být splněna podmínka velikosti objemu akumulační nádrže 80 litrů na kWp instalovaného výkonu.

Toto řešení je vhodné pro rodinné domy s vysokou spotřebou teplé vody.

nova zelena usporam FVE

Dosáhnete na dotaci od státu

Efektivní ohřev teplé vody

Výše dotace je 55 000,-

Systém je plně automatický a „inteligentní“ řízení výroby elektrické energie zajišťuje její distribuci tak, aby došlo k maximálnímu využití pro vlastní potřebu a teprve v momentě, kdy jsou baterie na úrovni předem nastaveného vybití, dojde k přepnutí na veřejnou síť. Takto lze využít až 70% vyrobené energie pro vlastní spotřebu. Řešení může být jedno nebo třífázové, volí se podle instalovaného výkonu. Výhoda je možnost autonomního provozu v případu výpadku veřejné elektrické sítě.

Pro splnění podmínek Nová zelená úsporám, podoblast podpory C.3.5 a C.3.6., musí být splněna podmínka minimální kapacity 1,75kWh na 1kWp instalovaného výkonu a pro vlastní potřebu musí být využito 70% vyrobené energie.

Toto řešení je výhodné pro rodinné domy, kde je vyšší spotřeba elektrické energie.

nova zelena usporam FVE

dostáhnete na dotace

autonomní provoz v případě výpadku veřejné elektrické sítě

pro ty, kdo spotřebují hodně elektrické energie

V případě C.3.5 – podpora 70 000,-Kč
bude instalovaný výkon v rozmezí 2,5 – 3,0 kWp

V případě C.3.6 – podpora 100 000,-Kč
bude instalovaný výkon v rozmezí 4,5 – 5,0 kWp

Schéma zapojení

FVE s akumulací do elektrických akumulátorů

Ohřev TUV pomocí fotovoltaického systému je podporován jako alternativa k fototermickému ohřevu. Instalovaný systém je zcela oddělen od distribuční soustavy. Musí být splněna podmínka velikosti objemu akumulačního zásobníku 80 litrů na 1 kWp instalovaného výkonu.

Výhodou FV systému oproti termickému je jednodušší montáž do stávajících objektů, malá závislost na vzdálenosti panelů od zásobníku, nevýhodou je potřeba zhruba 3x větší plochy pro instalaci panelů.

nova zelena usporam FVE

dosáhnete na dotace

jednodužší montáž (oproti termickému)

malá závislost na vzdálenosti panelů od zásobníku

Výše dotace je 35 000 Kč

Jedná se o „klasickou“ sluneční elektrárnu na kterou není v současné době vypsán žádný dotační titul.

Nicméně nemusí se jednat pro váš dům o nezajímavou investici. V tomto případě je elektrárna trvale připojena k distribuční síti a inteligentní řízení distribuce vyrobené energie vám umožní spotřebovat až 55 % vámi vyrobené energie.

Můžete spotřebovat až 55 % vámi vyrobené energie

Nelze uplatnit žádnou dotaci

Chtěli byste nezávaznou kalkulaci na míru?

Vyplňte náš online formulář a ozveme se vám s nabídkou.

loading