Lehké obvodové pláště

Obvodové pláště

Interiérové stěny

Konstrukce s protipožární odolností

Fotovoltaické elektrárny

Od roku 2008 se zabýváme výstavbou fotovoltaických elektráren
umístěných na střechy objektů a volná prostranství. Fotovoltaické
elektrárny mohou být také součástí vašich fasád nebo markýz.

nova zelena usporam logo

Dotační program nová zelená úsporám oslovuje širokou veřejnost
a v podoblasti podpory C.3.3C3.4C.3.5 a C.3.6 (VÍCE INFORMACÍ)
otvírá nové možnosti pro výstavbu sluneční elektrárny na vašem domě.
Podpora je určená pro malé instalace do 10kWp na střechách domů.

loading